CO JE TERAPIE SLOVEM ?

 

Jedná se o účinnou metodu, kdy se klient pod vedením terapeuta vrací do minulosti

a vybavuje  si  vzpomínky.

V průběhu návratu do minulosti zpravidla s klientem  procházím  pozitivní  události  v  jeho

životě a následně při dalších sezeních události, jejichž součástí je  určitá  bolestná událost

(tkzv. engram). Procházení pozitivních událostí člověku umožňuje  si  rozšířit vhled do sebe

samého/-é  a nacházet zajímavé souvislosti  a  objevovat  silnou  provázanost s tím co žije

v současnosti. Samotné  procházení pozitivních událostí  nám  ovšem  nepomůže  odstranit

příčinu  našich  současných  potíží,  jejíž  příčinou  může  být  právě nezpracovaná bolestná

událost. K tomu, aby se podařilo tento engram nahradit událostí bez zkušennosti bolestného

prožitku je třeba, aby se mezi terapeutem a klientem vytvořilo pole vzájemné otevřenosti  a

důvěry. 

 

 Terapie slovem vychází  z  Hlubinné  abreaktivní   psychoterapie,  kterou v České republice

 rozšířil  Ing.    Andrej    Dragomirecký    (www.dragomirecky.cz).    Hlubinná   abreaktivní

 psychoterapie má svůj původ v mnohem rozsáhlejším  díle  tkzv. Dianetice jejímž autorem

 byl američan Ron L. Hubbard, též zakladatel Scientologie. Více na www.dianetika.cz