Doporučení a inspirace duchovním otcem I. školy tradiční 

čínské medicíny panem profesorem LEUNGEM.

 
 
K tomu, abyste ve svém životě dosáhli co nejlepších výsledků ,
postupujte následujícím způsobem
 
1. Postupně upravte svou stravu podle příslušných doporučení.
     Učte se naslouchat potřebám svého těla .
 
2. Udržujte  se  v  dobré  fyzické, psychické i  duševní kondici. 
    Postupně začněte  pravidelně cvičit jógu, čchi-kung,taj-chi , 
   kundaliniyogu  nebo  v  podobném  duchu  laděnné cvičení, 
   které si přizpůsobíte vlastním potřebám .
 
3. Zejména však změňte svou životní filosofii tak, abyste kladli 
   důraz na následující věci :
 
 - neste odpovědnost za své činy a svá rozhodnutí.
 
- obraťte  se  k  vnějšímu  světu  a  vyžívejte  se  v  altruiticky 
  zaměřených činnostech a myšlení. Toto myšlení musí vyústit 
  v činy, které vás přesahují, obohacují a vnitřně posilují.
 
- snažte  se  rychleji  řešit  konfliktní  situace, abyste předešli 
  mrhání  emocionální  energií.  Ať  už  bude  vaše rozhodnutí 
  správné nebo nikoli , dobré  nebo  špatné,  ať už prohrajete 
  nebo  zvítězíte,  pokuste  se  co  možná  nejrychleji  najít co 
  nejlepší řešení svého problému  a přejít k jiným záležitostem. 
 Žijte plně svůj život. Pokud jste udělali chybu, napravte ji a 
 pokračujte dál.
 
- přijměte sebe sama, mějte se rádi, respektujte se . Naučte se
 říkat "ano" nebo "ne". Vnímejte  pozorně   své niterné dojmy a 
 hodnoťte je. Buďte rádi sami sebou. Mějte rádi své okolí, je to 
 absolutně  nezbytné  pokud  chcete  žít  ve  společnosti,  což 
 přizpívá i k lepšímu zdraví.

 

                                                              Profesor LEUNG KoK Yuan