JAK PROBÍHÁ SEZENÍ ?

 

Co můžete od první návštěvy očekávat ?

Protože Vás s největší pravděpodobností uvidím poprvé, budu se Vás trochu ptát asi

v tomto  duchu :  Co  Vás  přivádí  ? . . .  Co  chcete  řešit ?. .  . nebo Co Vás trápí ?

Následovat bude ještě několik otázek týkajících se vašich vztahů k Vašim  nejbližším

apod.. Předpokládám, že se budete ptát  i  vy.  Budeme-li  mít  z  tohoto  úvodu oba

dobrý pocit můžeme následně  hned  začít. Prní  sezení  zpravidla  procházíme   jen

pozitivní  události,  aby  bylo  dostatek  času  zažít  účinnost  s   jakou  tato  metoda

pracuje a otevřeli jsme uvniř  dostatečný   prostor   pro  následující  sezení. Jsou  to

otázky typu: Kdy jste byla s někým v lese ? nebo Kdy jste se cítila štastná ?

 

Terapie slovem  probíhá  v  sedě  a  po celou dobu sezení máte zavřené oči

V průběhu sezení se nacházáte v nepatrně změněném stavu vědomí, jenž odpovídá asi

tak  tomu,  jako   když  se  nad  něčím  hluboce  zamyslíte,  nebo  se  na   něco    silně  

soustředíte.  I za tohoto stavu si jste stále  dobře  vědom/-a  všeho,  co   se  okolo Vás

něbo s Vámi děje. Nejedná se tedy o žádný hypnotický stav nebo sugesci.

 

Zpracování konkrétního problému.

Po sezeních, kde jsme procházeli pozitivní  události  můžeme  přistoupit  ke zpracování

konkrétního problému. Může to být tak, že přijdete a  budete  už  vědět  co chcete řešit,  

nebo  v  průběhu   rozhovoru  vhodné  téma   najdeme.  Zvolené   téma  se  může týkat

Vašich  vztahů  vůči  Vašemu  okolí,  vnitřních  pocitů  strachu,  křivdy,..., vztahu k sobě

samotným, zdraví, apod..

 

Jakmile  je  vybráno  téma,  tak  se Vás začínám ptát.

Tímto způsobem Vás vedu,  abyste  si  vybavil/-a nejbližší událost související s vybraným

tématem. Touto událostí  procházíte  od  začátku až do konce dvakrát až třikrát a nahlas

sděluje v přítomném  čase co  se tam odehrává. Je-li  zřejmé,  že  v  této  události  není 

obsažen  tkzv. engram, tak  procházíme  další  události  související  s   tématem. A  takto

postupuje až k události obsahující původ problému. Touto událostí  opakovaně  procházíte

od začátku  až do konce, jako kdyby jste  jí  znovu  prožíval/-a.   Při prvním procházení 

událostí  obsahující   původ  problému  se mohou  vybavovat  některé  příznaky  bolesti  a

nepříjemné emoce. V průběhu  druhého a  dalších   průchodů  si   obvykle   vybavíte 

další podrobnosti a nepříjemné prožitky a pocity se pozvolna  začínou  vytrácet  až   úplně

zmizí. Tato  závěrečná   fáze,  kdy  je  vytvořena  již  nová  událost  neobsahující  prožitek

bolesti, je často doprovázena prudkými přívaly  radosti. Po opakovaném průchodu událostí

se již událost jeví jako nezajímavá, jakoby se Vás už netýkala.

 

Délka  sezení  se  odvíjí   od  toho  jak  jste   schopen/-a   si   dobře  vybavovat. Obvykle 

sezení trvá  asi dvě hodiny, ale  může  to  být  i  déle  a  proto je vhodné,  aby  klient  měl 

určitou časovou rezervu.