KDE TERAPIE SLOVEM POMÁHÁ ?

 

Osobní vztahy - matka, otec, děti, ...

Partnerské vztahy - nevěra, rozvod, upnutí, ...

Nepříjemné a nevysvětlitelné pocity a stavy (strachy, fobie,

úzkosti, vztek, agrese, slabosti, nevolnosti, aj. ...)

Různé fyzické projevy nejasného původu (bolesti, návaly

horka, dušnost, třes, pocení, aj. ...) 

Tréma, problémy se slovní komunikací

Traumata z dětství

Traumata spojená se sexuálním zneužíváním

Problémy v sexuální oblasti

Psychosomatický problém s otěhotněním