VÍCE  O SHIATSU

 

Co byste měli vědět nežli přijdete na shiatsu ?

 

Kdy je Shiatsu vhodné a jak často.

Jak probíhá vaše návštěva na Shiatsu .

 

KDY JE SHIATSU VHODNÉ A JAK ČASTO.

Na  shiatsu  můžete  přijít  aniž by Vás někde něco bolelo nebo jste měli nějaké zdravotní

komplikace. Zkrátka jen posílit tělo a ducha, tkzv. dobít baterky. 

Nicméně  shiatsu  Vám  může  pomoci  jak  po fyzické  tak  psychické  stránce. Procházíte

nějakým  náročným  obdobím  po  rozchodu , nebo jste dlouhodobě ve stresu a nevíte jak

z toho ven, je toho na vás moc ? Tak v  takovýchto  situacích ,  které  čas  od času mohou

potkat kohokoli z nás, je shiatsu opravdu vyjímečným pomocníkem. V těchto případech  se

asi nejvíce osvědčily 2 - 3 návštěvy po čtrnácti dnech, kdy se  klient skutečně  zase  začíná

cítit ve své kůži. A následně po  třech týdnech, což se dá říci, že je takový  standard.  Ale i

přes to je to velmi individuální, někdo je ve vleku svých starostí  už  pěkně dlouho  a  je  to

taky znát. Tady zase mají fantastický účinek dvě kratší shiatsu, krátce  za  sebou ,  do dvou

až pěti dnů. 

Na shiatsu je dále vhodné přijít mají-li vaše fyzické potíže nejasný původ,  to je např. různé

bolesti, návaly horka, bušení srdce, dušnost, třes, pocení,  nevolnosti, slabosti, aj.. V těchto

případech   se  většinou  jedná  o  problém  trvající  již   delší  dobu ,  není  tedy  třeba  nic

uspěchat,  tady se shiatsu  nejčstěji  opakuje  asi  jednou  za  tři  týdny. Často  se v  těchto

případech  stane  , že  některé  symptomy  odezní  hned po první návštěvě a klient si může

myslet, že už má vyhráno. Ale  je  třeba  tomu  dát  čas ,  aby tělo mělo dostatek času tyto

změny přijmout a přizpůsobit se

jim.

 

JAK PROBÍHÁ VAŠE NÁVŠTĚVA NA SHIATSU

Zpravidla přicházíte-li na shiatsu  poprvé, tak před samotnou masáží je třeba  si v krátkosti 

říci  co vás  na shiatsu  přivádí  a  jaká  jsou vaše  očekávání. U následujících návštěv je  to

poměrně individuální a kromě samotné masáže podle potřeby věnujeme ještě  10 - 20 min

rozhovoru   buď   před   nebo  po  shiatsu. Rozhovor  je  také  poměrně důležitou součástí

návštěvy klienta na shiatsu, může se týkat různých doporučení nebo jen  převážně  tichého

a trpělivého naslouchání klientovi.