CO JE SHIATSU

 

Japonské   slovo   shiatsu  v  překladu   znamená  " tlak  prsty ". Shiatsu  je  japonská

masážní   technika ,  která   pracuje   s  akupunkturními dráhami a   body     známými

z tradiční čínské   medicíny . Shiatsu  terapeut  dotekem,  tlakem  ( palců,  prstů, dlaní 

  případně   loktů )  a protahováním  uvádí  do    pohybu  energii  v  těchto   drahách

a   tím  obnovuje   energetickou  rovnováhu   těla.  Střídají   se   dynamické   techniky 

k   uvolňování  napjatých  partií  s  klidným užitím   tlaku  k   tonizaci   prázdných míst  

na těle. Během ošetření dochází k  ovlivnění  nejenom fyzických,  ale i  emocionálních

a   mentálních   aspektů  ošetřovaného,  a   tak   se    shiatsu  může  stát   nástrojem

pro všestranný rozvoj osobnosti.

Shiatsu masáž probíhá na futonu na zemi , přes pohodlné oblečení.

 

                                                  TERAPEUT SHIATSU

Zkučený   terapeut   ví ,   že  v  shiatsu  nelze  nic  uspěchat,  vše  má  své  místo a  čas. 

Úkolem   terapeuta   je   vytvořit   prostor   důvěry  ve   kterém   se   klient   může   plně

odevzdat a uvolnit. V  průběhu  samotné   masáže  je   terapeut  jakýmsi  prostředníkem

mezi  "nebem" a "zemí",  což  znamená ,  že  se   v  podstatě  nechá vést moudrostí těla

svého  vlastního   i   klienta   a   tím   jsou  vytvořeny  nejlepší  podmínky   pro  dosažení

energetické    rovnováhy  .   Získáním   určitého  nadhledu   nad   svými   teoretickými  a

praktickými  schopnostmi  je  terapeut    shiatsu   schopen  v  každém  okamžiku  vnímat 

odezvu  klienta  v průběhu  ošetření  a přiměřeně  ji  přizpůsobit   své  následující  kroky.

 

                                                HISTORIE SHIATSU

Shiatsu  má  kořeny  v  tradiční  japonské   masáži  Anma,  která  byla  založena na tradiční

čínské medicíně. Slovo  shiatsu  použil  poprvé  ve  své  knize  Tenpaku Tamai v roce 1919.

Tenpaku  Tamai  studoval   Anmu,  která   obsahovala  chiropraktické  techniky  správného 

držení  těla a  osteopatii   a   další   terapeutické   a   masážní   techniky.  Ve své práci tyto

metody spojil a znovu  rozšířil i  o  duchovní rozměr léčby. Jednou  z  největších  osobností,

které  měly  vliv  na  podobu  shiatsu  jak  ji   známe dnes  byli  Tokujiro Namikoshi (1905 -

2000), který  v  roce  1925  otevřel první  shiatsu  kliniku  a  v roce 1940 první školu shiatsu.

V   Japonsku  se  Tokujiro  Namikoshi   zasloužil   o   oficiální  uznání   jeho   stylu   shiatsu 

Ministerstvem   zdravotnictví    v   roce   1957 .  Další   význačnou   osobností  byl   Shizuto 

Masunaga  (1925 - 1981), který  se  jako psycholog zajímal i o duševní a duchovní rozměry

terapie. Jeho  styl  je  známý  jako  ZEN SHIATSU. V druhé polovině 20.století vzniklo ještě

několik  směrů  shiatsu ,  překotný   rozvoj  zažilo  shiatsu  hlavně  po roce 1980,  když  se

 dostalo  do  USA  a  Západní  Evropy. Ze  současných  osobností  jsou  to  Wataru  Ohashi

a jeho styl OHASHIATSU a Ryokyu Endo a jeho TAO SHIATSU. Do  České  republiky  začalo

shiatsu  pronikat  až v devadesátých letech.