KDE SHIATSU MUZE POMOCI

   

Shiatsu   má   velmi   příznivé   účinky   na   naše  zdraví týkající se nejen  našeho  těla,  ale

i duše a  psychiky.  Jedná   se  o  terapeutickou  metodu,  která  nahlíží na člověka jako

na celistvou bytost ,  která prožívá své radosti, bolesti i zklamání .  A  tímto  otevřeným

přístupem  umožňuje  tělu ,  aby   si   samo  zvolilo   cestu   jakou  se  vydá  ke  znovu

navrácení  se  do  rovnovážného  stavu  a  stavu  zdraví . V následujících odstavcích se

dozvíte jak může být shiatsu prospěšné a kdy naopak vhodné není.

  

 

PREVENCE ,PSYCHIKA A EMOCE

Shiatsu    má    kořeny   v   čínské

medicíně  , kde  po  tisíciletí  měla

prevence     své     nezastupitelné

místo ,   ať už  ve formě  různých  

cvičení  typu  čchi-kungu ,  tai-chi

  apod.  nebo  různých  léčebných

 metod. Na západě  se   prevence

 dostává do popředí zájmu  velmi

 pozvolna  a  její  pozitivní  dopad  

na   naše   zdraví   odhalují  spíše 

vnímavější jednotlivci ,  kteří  jsou

ochotní  za  svůj  zdravotní  stav a

 vnitřní    pocit    pohody   převzít  zodpovědnost.  Skrze   shiatsu  je  možné   člověka

 navrátit do rovnováhy a tím předejít psychické disbalanci, která je nejčastější příčinou 

 onemocnění těla . Při  práci   s   tělem  při  shiatsu  se  skrze dotek impulsy dostávají

 do   lymbického systému ,  který  uvědomí  danou  část  těla  a   tímto   způsobem se

 často dlouho potlačovaná emoce dostane ven, což  následně umožní uvolnění  bolesti

 i na těle. Například  po častých  neshodách  v  partnerských  vztazích,  nebo

 krátce po rozchodu s  partnerem, klienti  často  přicházejí se zablokovanou 

 krční  páteří   nebo  bolestí  v  oblasti  lopatek  a ramen šířící se na šíji nebo

  do rukou.    

  

ROZVOJ  OSOBNOSTIii    

Protože  shiatsu  ovlivňuje  především  energii (ki, čchi, apod.) proudící tělem, která  je

v přímém kontaktu s naším fyzickým tělem (běžným vědomím) i jemnohmotným  tělem

(podvědomím),  představuje  shiatsu  unikátní  nástroj  rozvoje  osobnosti.  Z  toho je

patrné, že shiatsu překračuje pojem  manuální  techniky a s pokorou a úctou

přistupuje   k   člověku   skrze  vytváření   prostoru   pro   nové   uspořádání

podvědomých     vzorců,   které   se   následně    přímo   pozitivně   projevují

na funkcích fyzického těla.  

 

ČASTÉ A DLOUHODOBÉ POTÍŽE

Shiatsu může pomoci i tam, kde se zdravotní komplikace vyskytují již  delší dobu, a´t už

je  západní  medicína  diagnostikuje  jako  konkrétní  onemocnění  nebo  nikoli. Může se

jednat například o různé  projevy  bolesti , nahodilé   brnění   nebo   pocity  tíhy

v  rukou a  nohou ,  různé projevy únavy, vyčerpání, nespavost, trávicí potíže,

nechutenství, pocity  vnitřního  neklidu,  úzkosti,  poruchy spánku,  aj.. Většina

potíží projevujících se na těle má svůj  původ  v  psychice, což vyžaduje celostní  přístup

ke klientovi.

 

REHABILITACE

Shiatsu  může   být    prospěšné   i   člověku    po   prodělaném onemocnění, před nebo

po operativním zákroku či fyzickém  zranění. Podpoří  jak  jeho fyzickou  sílu, stejně  tak

jako  napomůže  urychlit    vnitřní   ozdravný  proces  v  jeho  těle, který je po  takovéto

zdravotní  indispozici oslaben.  Terapeut  shiatsu  přistupuje  ke  každému  člověku jako

k   jedinečné   bytosti  a   tudíž   ani  zdravotní   problémy   konkrétního  člověka   nelze

srovnávat s podobnými u někoho  jiného.

 

 KONTRAINDIKACE

Shiatsu je kontraindikováno pro :  akutní či infekční onemocnění

                                                 rakovinu 

                                                 osteoporózu

                                                první tři měsíce těhotenství

Lokální kontraindikace : křečové žíly, čerstvé jizvy, ekzémy a další porušení kůže, zanícené

klouby.